Сю Перейра

Ръководител на екип “Плащания на дребно”, Европейска комисия

Сю Перейра е икономист и ръководител на екип за плащания на дребно в Генерална дирекция за финансова стабилност, финансови услуги и капиталови пазари в Европейската комисия. Тя има дългогодишен опит в регулирането на плащанията и финансовия сектор в Европейската комисия, както и на предишни позиции в Европейската централна банка (ЕЦБ), Световната банка и като финансово аташе в Постоянното представителство на Португалия към Европейския съюз. Сю Перейра има магистърска степен по европейска интеграция от Колежа на Европа.