Ева Майдел (Паунова)

Член на Европейския парламент, (Група на ЕНП)

Тема: „Изкуственият интелект във финансите- регулации, ползи и рискове“

Ева Майдел (Паунова) е член на Европейския парламент (Група на ЕНП) и председател на най-голямата организация на асоциации и граждански движения в Европа – Международно Европейско движение.

Политическите приоритети на Ева Майдел включват иновации и използване на нови технологии, подкрепа на предприемачите и устойчиви инвестиции в Европа, както и засилване на достъпа до качествено образование. В Европейския парламент тя е член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на комисията по икономически и парични въпроси. Тя е член на Делегацията за връзки с Япония, както и делегацията за връзки със САЩ.

Ева Мейдел е сред най-активните членове на ЕП. Евродепутатът Майдел е и водещият докладчик в Комитета по промишленост относно Закона за Изкуствен интелект, първият по рода си общ закон за изкуствения интелект, както и докладчикът от групата на ЕНП относно Директивата NIS 2 за киберсигурността.