Days
Hours
Minutes
Seconds

За какво е събитието?

За кого е събитието?

За какво е събитието?

 • За достъпни, сигурни и удобни дигитални плащания

 • Мониторинг на измами при банкови, мобилни плащания; Засичане на измами и решения за превенция

 • Киберсигурност и справяне с кибератаки

 • Верификация на дигитална идентичност, нови цифрови решения, решения „Познаване на клиента“; Управление на идентичността и достъпа на данни

 • Електронен подпис, гъвкава идентификация, облачна идентификация

 • Биометрични данни

 • Европейски и национални регулации; отворено банкиране

 • Нови технологии за плащания, нови бизнес модели при плащанията, финтех технологии за плащания

 • Мобилни приложения за плащания и банкови услуги; Мобилни уязвимости и атаки; Решения за защита на приложения

 • Машинно обучение и изкуствен интелект

 • Блокчейн; Криптовалути

 • Управление на проекти за сигурност; Защита на данните при плащанията

За кого е събитието?

 • Собственици и изпълнителни директори на банкови институции, консултантски компании, телекоми и финтех компании, фокусирани в решения за по-удобни и сигурни плащания

 • Лидери по сигурността, мениджъри по управление на риска и справяне с онлайн измами, експерти и анализатори

 • Специалисти по информационна сигурност и съответствие; Мениджъри в банковия, телеком и сектора на онлайн плащанията

 • Регулатори, институции за справяне с онлайн измами и престъпления

 • Компании за сигурност на данните и връзките

 • Доставчици на решения за сигурност, консултанти по сигурност и компании за софтуерна интеграция на решения

 • Финтех компании, които предлагат решения, свързани с плащания

 • Компании, предлагащи решения за електронен подпис, електронна идентификация, предотвратяване и анализ на данни, изкуствен интелект, блокчейн и криптовалута

Каква е нашата цел?

С какво DIGI PAY се отличава от другите събития?

Каква е нашата цел?

 • Събитието се стреми да даде сигурност на бизнес и клиенти в безпроблемната оценка на риска и идентичността

 • Намаляване на измамите

 • Изграждане на доверие, за да се гарантира лоялността на клиента

 • Да помогне в представянето на цифрови услуги за по-добро потребителско изживяване и устойчивост на бизнеса

 • Да ангажира B2B клиенти чрез технология

 • Да даде повече възможности за представяне на глобално мащабируеми решения

С какво DIGI PAY се отличава от другите събития?

 • Събитието е специализирано в сектора на разплащателнията
 • DIGI PAY дава фокус върху потребителите
 • Събитието дава акцент върху цифровото банкиране и плащанията, които се увеличават поради глобалната здравна криза , увеличават се и свързаните рискове.
 • DIGI PAY се фокусира върху смекчаването на цифровите атаки в реално време, което става все по-важно. Технологичната готовност за плащания става задължителна.
 • Според Доклада за плащанията в световен мащаб през 2020 г., следващите 2-3 години цифровите плащания ще бъдат най-предпочитани след виртуалните карти.
 • DIGI PAY се стреми да отговори на по-високите очаквания на потребителите за достъпни и сигурни плащания.
 • DIGI PAY предлага силно партньорство, за да изградите по-добро присъствие на пазара на вашата технология.

Добра причина да станете партньор:

Контакти

Добра причина да станете партньор:

 • Ще водите едно от най-добрите професионални събития за плащания в България

 • Ще се запознате отблизо с Вашите бизнес партньори и клиенти

 • Ще инвестирате в стратегическата мисия за обучение на клиенти относно сигурни практики в цифровите плащания

 • Ще демонстрирате Вашите решения и услуги

 • Ще разширите популярността около Вашата марка и ще увеличите информираността на клиентите си чрез нови потребителски медийни канали

 • Ще научете повече за новите бизнес модели и решения

 • Ще откриете потенциални бизнес партньори и перспективи

 • Ще помогнете на българските иновативни и финтех компании да се позиционират на международния пазар

Контакти

ACFE Bulgaria

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ (ACFE Bulgaria) е официален клон на международната организация Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами, САЩ (ACFE). 

ACFE е най-голямата световна организация за борба с измамите и водещ доставчик на обучение и образование за борба с измамите.

С повече от 85 000 членове, ACFE намалява бизнес измамите в световен мащаб и вдъхновява доверието на обществото в почтеността и обективността на професията.

Рая Лечева ПР и комуникации
+359 878 160610

Любопитни ли сте да видите лекторите ни?

Любопитни ли сте да видите лекторите ни?

Очаквайте в края на месец май.

Очаквайте новите лектори през май

DIGI PAY 2020

Хибридното събитие се проведе на 1 октомври 2020 година

 • Над 40 участници бяха на място

 • Над 120 участници бяха онлайн чрез интерактивна платформа

 • Международни водещи лектори Константин фон Алтрок (директор STO по-безопасни плащания), Марчин Надолни (ръководител на EMEA Банково и застрахователно измама, Институт SAS), Андреас Кициос (Ръководител на практики за измами за SAS Гърция и Източна Европа)

 • В събитието участваха многобройни лектори от областта (регулаторни органи; доставчици на решения; лидери и мениджъри на плащания, измами, анализи, AI и Fintech компании)