Days
Hours
Minutes
Seconds

За какво е събитието?

За кого е събитието?

За какво е събитието?

 • За достъпни, сигурни и удобни дигитални плащания

 • Мониторинг на измами при банкови, мобилни плащания; Засичане на измами и решения за превенция

 • Киберсигурност и справяне с кибератаки

 • Верификация на дигитална идентичност, нови цифрови решения, решения „Познаване на клиента“; Управление на идентичността и достъпа на данни

 • Електронен подпис, гъвкава идентификация, облачна идентификация

 • Биометрични данни

 • Европейски и национални регулации; отворено банкиране

 • Нови технологии за плащания, нови бизнес модели при плащанията, финтех технологии за плащания

 • Мобилни приложения за плащания и банкови услуги; Мобилни уязвимости и атаки; Решения за защита на приложения

 • Машинно обучение и изкуствен интелект

 • Блокчейн; Криптовалути

 • Управление на проекти за сигурност; Защита на данните при плащанията

За кого е събитието?

 • Собственици и изпълнителни директори на банкови институции, консултантски компании, телекоми и финтех компании, фокусирани в решения за по-удобни и сигурни плащания

 • Лидери по сигурността, мениджъри по управление на риска и справяне с онлайн измами, експерти и анализатори

 • Специалисти по информационна сигурност и съответствие; Мениджъри в банковия, телеком и сектора на онлайн плащанията

 • Регулатори, институции за справяне с онлайн измами и престъпления

 • Компании за сигурност на данните и връзките

 • Доставчици на решения за сигурност, консултанти по сигурност и компании за софтуерна интеграция на решения

 • Финтех компании, които предлагат решения, свързани с плащания

 • Компании, предлагащи решения за електронен подпис, електронна идентификация, предотвратяване и анализ на данни, изкуствен интелект, блокчейн и криптовалута

Каква е нашата цел?

С какво DIGI PAY се отличава от другите събития?

Каква е нашата цел?

 • Събитието се стреми да даде сигурност на бизнес и клиенти в безпроблемната оценка на риска и идентичността

 • Намаляване на измамите

 • Изграждане на доверие, за да се гарантира лоялността на клиента

 • Да помогне в представянето на цифрови услуги за по-добро потребителско изживяване и устойчивост на бизнеса

 • Да ангажира B2B клиенти чрез технология

 • Да даде повече възможности за представяне на глобално мащабируеми решения

С какво DIGI PAY се отличава от другите събития?

 • Събитието е специализирано в сектора на разплащателнията
 • DIGI PAY дава фокус върху потребителите
 • Събитието дава акцент върху цифровото банкиране и плащанията, които се увеличават поради глобалната здравна криза , увеличават се и свързаните рискове.
 • DIGI PAY се фокусира върху смекчаването на цифровите атаки в реално време, което става все по-важно. Технологичната готовност за плащания става задължителна.
 • Според Доклада за плащанията в световен мащаб през 2020 г., следващите 2-3 години цифровите плащания ще бъдат най-предпочитани след виртуалните карти.
 • DIGI PAY се стреми да отговори на по-високите очаквания на потребителите за достъпни и сигурни плащания.
 • DIGI PAY предлага силно партньорство, за да изградите по-добро присъствие на пазара на вашата технология.

Добра причина да станете партньор:

Контакти

Добра причина да станете партньор:

 • Ще водите едно от най-добрите професионални събития за плащания в България

 • Ще се запознате отблизо с Вашите бизнес партньори и клиенти

 • Ще инвестирате в стратегическата мисия за обучение на клиенти относно сигурни практики в цифровите плащания

 • Ще демонстрирате Вашите решения и услуги

 • Ще разширите популярността около Вашата марка и ще увеличите информираността на клиентите си чрез нови потребителски медийни канали

 • Ще научете повече за новите бизнес модели и решения

 • Ще откриете потенциални бизнес партньори и перспективи

 • Ще помогнете на българските иновативни и финтех компании да се позиционират на международния пазар

Контакти

ACFE Bulgaria

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ (ACFE Bulgaria) е официален клон на международната организация Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами, САЩ (ACFE). 

ACFE е най-голямата световна организация за борба с измамите и водещ доставчик на обучение и образование за борба с измамите.

С повече от 85 000 членове, ACFE намалява бизнес измамите в световен мащаб и вдъхновява доверието на обществото в почтеността и обективността на професията.

Рая Лечева ПР и комуникации
+359 878 160610

Златни Партньори

Партньори

Любопитни ли сте да видите лекторите ни?

Любопитни ли сте да видите лекторите ни?

Очаквайте новите лектори съвсем скоро

DIGI PAY 2021 ще се проведе на живо, ако здравната обстановка го позволява.

DIGI PAY 2020

Хибридното събитие се проведе на 1 октомври 2020 година

 • Над 40 участници бяха на място

 • Над 120 участници бяха онлайн чрез интерактивна платформа

 • Международни водещи лектори Константин фон Алтрок (директор STO по-безопасни плащания), Марчин Надолни (ръководител на EMEA Банково и застрахователно измама, Институт SAS), Андреас Кициос (Ръководител на практики за измами за SAS Гърция и Източна Европа)

 • В събитието участваха многобройни лектори от областта (регулаторни органи; доставчици на решения; лидери и мениджъри на плащания, измами, анализи, AI и Fintech компании)